About

Lower Back and Legs Weakness and Pain due to Kidney Qi, Blood and Yang Vacuity.

Available In

 • 100 ct Tea Pills
 • (Herbal Times – double strength)

Suggested Use

1 pill per 20 lbs, twice per day or as prescribed

Ingredients

 • Fu Ling (7.38%)
 • Bai Zhu (7.38%)
 • Shan Yao (7.38%)
 • Shu Di Huang (7.38%)
 • Dang Shen (7.38%)
 • Gou Qi Zi (7.38%)
 • Huang Qi (7.38%)
 • Du Zhong (3.69%)
 • Ze Xie (3.69%)
 • Yuan Zhi (3.69%)
 • Dang Gui (3.69%)
 • Bai Shao (3.69%)
 • Mu Dan Pi (3.69%)
 • Tu Si Zi (3.69%)
 • Rou Cong Rong (3.69%)
 • Lian Zi (3.69%)
 • Gan Cao (3.69%)
 • Yin Yang Huo (3.31%)
 • Chen Pi (1.85%)
 • Sha Ren (1.85%)
 • Jin Ying Zi (1.66%)
 • Nu Zhen Zi (1.66%)
 • Shan Zhu Yu (0.37%)
 • Ba Ji Tian (0.37%)
 • Bai Zi Ren (0.37%)